ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN, VERKOOP EN LEVERING

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van www.hagerty.world, nodigen wij u uit om de hieronder beschreven Algemene Gebruiks-, Verkoop- en Leveringsvoorwaarden te ontdekken.

Elke internetgebruiker kan deze Voorwaarden lezen op www.hagerty.world. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd. De toepasselijke voorwaarden zijn de voorwaarden die gelden op het moment van het plaatsen van uw bestelling.

1. Onze aanbiedingen

Onze exacte identificatie is als volgt:

HAGERTY SA - Promenade-Noire 1 - 2000 Neuchâtel, Zwitserland.

hagerty@hagerty.world

www.hagerty.world

Onze aanbiedingen hebben betrekking op alle producten die op de markt worden gebracht, hier producten genoemd. Ze zijn beperkt tot de landen in de lijst met verzendadressen die u op elk moment kunt raadplegen. Wij verbinden ons ertoe alle zorgvuldigheid in het vakgebied te betrachten voor de uitvoering van de dienstverlening aan de klant.

2. Uw bestelling en validatie ervan

U verklaart dat u ten minste 18 jaar oud bent en de wettelijke bevoegdheid of ouderlijke toestemming heeft om een bestelling op de site te plaatsen. Alle bestellingen die ter plaatse worden geplaatst, moeten beantwoorden aan de normale behoeften van een huishouden.

U plaatst uw bestelling op internet: www.hagerty.world. Om geaccepteerd te worden, moet uw bestelling alle aanwijzingen bevatten die nuttig zijn voor de behandeling ervan. www.hagerty.world behoudt zich het recht voor geen gevolg te geven aan een bestelling van een klant met wie eerder problemen zijn geconstateerd, zoals ongepaste uitoefening van het herroepingsrecht, betalingsincidenten, enz.

U verklaart dat u deze Voorwaarden gelezen en aanvaard heeft door op de specifieke knop te klikken voordat u uw bestelling plaatst. De validatie van uw bestelling is dus de aanvaarding van deze Voorwaarden. De automatische registratiesystemen van www.hagerty.world worden beschouwd als bewijs van de aard en inhoud van het verdrag en de datum ervan. De door www.hagerty.world geregistreerde gegevens vormen dan ook het bewijs van de overeenkomst tussen www.hagerty.world en zijn klanten. De door het beveiligde betalingssysteem geregistreerde gegevens vormen het bewijs van financiële transacties. Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een bank-e-mail en een commerciële e-mail ter bevestiging van uw bestelling.

3. Onze Prijzen

Uw producten worden aan u gefactureerd tegen de tarieven die gelden op het moment van bestelling.

De prijzen zijn vermeld volgens de onderstaande lijst, inclusief alle belastingen, exclusief verzendkosten, die in onze aanbiedingen zijn vermeld en bovendien gefactureerd.

ES EUR
IT EUR
PT EUR
DE EUR
FR EUR
NL EUR
BE EUR
UK GBP
DK DKK
SE SEK
NO NOK
CH CHF
Rest of the world EUR

In het geval van een levering aan een ander land dat geen lid is van de Europese Gemeenschap, worden de prijzen exclusief belastingen vermeld. Voor elke levering buiten Frankrijk wordt u beschouwd als de importeur van de gekochte producten. De belastingautoriteiten van deze landen kunnen specifieke douanerechten of rechten en heffingen bij invoer eisen van de staten van bestemming. Deze rechten en bedragen vallen niet onder de jurisdictie van www.hagerty.world, ze zijn voor uw rekening.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteiten. Alle bestellingen, ongeacht hun herkomst, zijn betaalbaar in euro. De artikelen blijven eigendom van www.hagerty.world tot volledige betaling van de prijs.

4. Beschikbaarheid van producten

Onze aanbiedingen worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Voor items die niet door www.hagerty.world worden opgeslagen, zijn onze aanbiedingen afhankelijk van beschikbaarheid bij onze leveranciers. De informatie over beschikbaarheid wordt weergegeven in de artikelfiche van het product, komt van onze leveranciers en fouten of wijzigingen zijn dus buiten onze controle.

In geval van onbeschikbaarheid gedurende meer dan 30 dagen van een besteld en betaald artikel wordt u per e-mail geïnformeerd. De annulering van de bestelling van dit product en de terugbetaling ervan zal dan plaatsvinden, de rest van uw bestelling blijft definitief en definitief.

De weergegeven beschikbaarheid heeft betrekking op één bestelling.

5. Uw betaling

Betaling van uw aankopen wordt gedaan door PayPal op het moment van bestelling. Uw betalingsopdracht is onherroepelijk.

6. Verzekering van verzonden bankorders en informatie

www.hagerty.world is het onderwerp van een beveiligingssysteem. We hebben het SSL-coderingsproces overgenomen dat maximale vertrouwelijkheid biedt van gegevens die via het internet worden verzonden. Dit proces wordt versterkt door interne en externe beveiligingssystemen die gevoelige gegevens beschermen. Zo zijn uw creditcardgegevens alleen bekend bij onze partner PAYPAL.

7. Persoonlijke gegevens

www.hagerty.world verbindt zich ertoe de door u verstrekte informatie niet aan derden bekend te maken. Deze informatie is vertrouwelijk en zal alleen gebruikt worden door de interne diensten van www.hagerty.world om uw bestelling te verwerken en een goede personalisatie van de aangeboden diensten te verzekeren.

Als u echter via hyperlinks van andere partnersites naar www.hagerty.world gaat, kunnen sommige gegevens die op u betrekking hebben naar deze sites worden doorgegeven, met uitzondering van bankgegevens. De informatie die wordt verzameld door www.hagerty.world is uitsluitend voor identificatiedoeleinden en wordt beschouwd als persoonsgegevens en wordt beschermd door de Franse wet van 6 januari 1978 op de gegevensbescherming. U heeft dus het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen en te corrigeren.

Cookies: De gebruiker wordt geïnformeerd dat wanneer hij/zij de site bezoekt, cookies automatisch op zijn/haar apparatuur kunnen worden geïnstalleerd en tijdelijk of niet in het geheugen of op zijn/haar harde schijf kunnen worden opgeslagen. Ze kunnen worden uitgeschakeld in het tabblad tools van de webbrowser. Het gebruik van deze cookies is bedoeld om de navigatie en anonieme analyse van het gebruik van het publiek te vergemakkelijken om de site en de verwachte kwaliteit van de dienstverlening voortdurend te verbeteren. De gebruiker erkent daarom op de hoogte te zijn van deze praktijk en geeft www.hagerty.world toestemming om deze te gebruiken.

8. Levering

De artikelen worden verzonden naar het door u opgegeven afleveradres door de in te vullen velden in te vullen bij uw bestelling.

De opgegeven levertijden zijn indicatief en komen overeen met de verwerkings- en levertijden. In geen geval kunnen ze bindend zijn, maar in geval van ongewone vertraging wordt u een e-mail toegestuurd.

Indien de artikelen van dezelfde bestelling op verschillende data beschikbaar zijn, is de bekendgemaakte levertijd het langst. www.hagerty.world behoudt zich echter het recht voor om haar leveringen zodanig te splitsen dat de beste service wordt gegarandeerd. Alleen de transport- en verzendkosten worden in rekening gebracht.

VRACHTKOSTEN ZIJN GRATIS VANAF 49 € VAN AANKOOP.

Voor elke bestelling van minder dan 49 € worden de transportkosten toegevoegd. Dit bedrag is afhankelijk van de leveringszone.

Wij voorzien u zo spoedig mogelijk van een link waarmee u de levering van uw pakket online kunt volgen.

Verzendkosten zijn inclusief verpakking, handling en portokosten. Ze kunnen een vast en een variabel deel bevatten, afhankelijk van de prijs of het gewicht van uw bestelling. Wij adviseren u om uw aankopen te groeperen in één bestelling. We kunnen niet twee afzonderlijke orders groeperen en u moet voor elk van deze bestellingen verzendkosten betalen. Uw pakket wordt verzonden op eigen risico, speciale zorg wordt besteed aan de verpakking met fragiele producten.

De verpakkingen zijn oversized en beschermd.

9. Uw herroepingsrecht

U profiteert van een vertraging van 8 dagen (acht) vanaf de ontvangst van uw bestelling om een artikel te retourneren dat niet bij u past. De retourkosten zijn dan voor uw rekening. De prijs van het gekochte product wordt terugbetaald. Deze retourzendingen moeten worden gedaan aan:

Hagerty c/o MAPROCHIM

Z.A. du Port Angot
Rue Irène et Frédéric Joliot Curie 
F-76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Artikelen die door de klant onvolledig, beschadigd of vuil zijn geretourneerd, worden niet teruggenomen.

Wij verbinden ons er ook toe om defecte of niet-conforme artikelen die niet in overeenstemming zijn met uw bestelling te vervangen of te restitueren indien nodig, en zullen binnen 8 dagen aan ons worden geretourneerd met een gedetailleerde uiteenzetting van de redenen voor de retourzending op het bestelformulier.

Bij levering wordt geen contant geld geaccepteerd.

10. Verantwoording

De artikelen aangeboden op de website www.hagerty.world voldoen aan de geldende Franse wetgeving. www.hagerty.world kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-naleving van de wetgeving van het land waar de artikelen worden geleverd. Het is uw verantwoordelijkheid om bij uw lokale autoriteiten na te gaan of het artikel in overeenstemming is met de geldende regels en wetten.

Hypertext-links kunnen leiden tot andere sites dan www.hagerty.world, die elke verantwoordelijkheid afwijzen als de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wet- en regelgeving.

Illustraties en foto's zijn niet contractueel.

www.hagerty.world kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van een koopovereenkomst in geval van voorraadtekort, uitputting van het artikel, verstoring of staking van de postdiensten, het bedrijf dat instaat voor het vervoer van goederen en telecommunicatie zoals in geval van overstroming, brand, natuurramp.

Voor indirecte schade als gevolg van deze voorwaarden zoals bedrijfsonderbreking, gederfde winst, verlies van geluk, schade of kosten is www.hagerty.world niet aansprakelijk.

11. Intellectuele-eigendomsrechten

Alle elementen van deze site (teksten, afbeeldingen, geluidsopnamen, databanken, architectuur) zijn eigendom van www.hagerty.world of de rechtmatige eigenaar van de reproductie op dit medium.

Bibliografische gegevens worden verstrekt door leveranciers of geproduceerd door www.hagerty.world. Elke reproductie van elementen van deze site zonder toestemming van de eigenaar is ten strengste verboden. Aarzel echter niet om contact met ons op te nemen voor autorisatie.

12. Toepasselijk recht

Elk geschil moet uitsluitend worden voorgelegd aan het Tribunal Régional du Littoral et du Val-de-Travers, 2000 Neuchâtel, Zwitserland.

13. Onze afdeling Klantrelaties

Voor alle informatie of vragen staat onze afdeling Klantrelaties tot uw beschikking via e-mail op het volgende adres: hagerty@hagerty.world